Policijske ograde

Iznajmljivanje zaštitnih ograda za javne skupove, koncerte i sportske manifestacije.